Oświadczenie o udostepnienie wizerunku #ororosabeauties

  1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku w związku z wysłanym zdjęciem w ramach #ororosabeauties przez Wojciecha Nowak-Malik, właściciela marki Ororosa.pl (dalej: „Ororosa”) na wszystkich zdjęciach dostarczonych w ramach formularza w zakładce #ororosabeauties.
  2. Oświadczam, że wysyłając zdjęcie wyrażam Ororosa zgodę na  nieograniczone terytorialnie i czasowo prawo do wykorzystywania i rozpowszechniania mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub innych nośnikach, które przesłałem w ramach konkursu. Zgody udzielam wyłącznie w celach promocyjnych i reklamowych działalności prowadzonej przez Ororosa, wykonywanej za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji, w szczególności poprzez serwisy internetowe ororosa.pl oraz udostępnianie innych materiałów promujących działalność Ororosa w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Lookbook na stronie www.ororosa.pl.
  3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami. Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie informacji, zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.
  4. Oświadczam, że informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym.